Erven & Schenken

Erven en schenken

Als iemand komt te overlijden laat hij vermogen na, bezittingen en misschien ook schulden. Dit vermogen wordt ‘de nalatenschap’ genoemd. Degene die is overleden wordt ‘erflater’ genoemd. Degenen die het vermogen erven worden ‘erfgenamen’ genoemd.

 Het wettelijk erfrecht regelt de overgang van het vermogen van de erflater op de erfgenamen. Het wettelijk erfrecht kent ook ‘standaardregels’ over wie de erfgenamen zijn. Dit heeft ‘versterferfrecht’ en geldt als iemand geen testament heeft gemaakt. Door het maken van een testament is het mogelijk om van het ‘versterferfrecht’ af te wijken. We spreken dan van ‘testamentair erfrecht’.

Een erfgenaam hoeft de nalatenschap niet te aanvaarden. Er zijn meerdere opties om hier van af te zien. In sommige situaties kan dat verstandig zijn. Laat u daarom goed adviseren voordat u uw handtekening zet onder de verklaring van aanvaarding.

Als u een schenking krijgt, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen! Houdt u er wel rekening mee dat u mogelijk over dit bedrag schenkbelasting moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het bedrag en wat uw relatie is tot degene die het geschonken heeft.

Notariskantoor Kroezen adviseert u graag over alles wat er komt kijken bij erven en schenken. Wij kunnen u tevens van dienst zijn bij het opstellen van de benodigde notariële stukken.

Met recht vertrouwd.

ERF- EN SCHENK BELASTING

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting & schenkbelasting 2024.

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.