Een erfenis ontvangen

Een erfenis ontvangen?

Als er een familielid is overleden, brengt dit vaak een hoop emoties met zich mee. Daarnaast moet er in korte tijd veel geregeld worden. Notariskantoor Kroezen staat u hierin bij. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om advies, onderzoek en opstellen van notariële aktes met betrekking tot het ontvangen van een erfenis.

Een erfgenaam kan een nalatenschap op verschillende manieren aanvaarden. Bijvoorbeeld door een nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. In sommige situaties kan dat verstandig zijn. Laat u daarom goed adviseren voordat u uw handtekening zet onder de verklaring van aanvaarding. Als een nalatenschap zuiver is aanvaard zijn de erfgenamen met hun eigen vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de nalatenschap. Maak een vrijblijvende afspraak met ons om te bespreken wat in uw situatie verstandig is!

Verklaring van erfrecht

Als iemand is overleden maken wij op verzoek van één of meer erfgenamen een akte op waarin staat dat de erflater is overleden, of hij getrouwd was, kinderen heeft, een testament heeft, wie de erfgenamen zijn, of zij de nalatenschap hebben aanvaard en of er een uitsluitingsclausule in het testament is opgenomen. Deze akte heet een verklaring van erfrecht.
Voordat wij deze verklaring van erfrecht afgeven, zullen we een aantal onderzoeken doen, onder andere bij de Basisregistratie personen en het Centraal Testamentenregister. Ook zullen we controleren of één of meer van de erfgenamen onder bewind of curatele staan, failliet zijn verklaard, in de schuldsanering zitten of surseance van betaling hebben.

Met deze verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen (bijvoorbeeld bij de bank) laten zien dat zij recht op het banktegoed van de overledene hebben. Als de bank de rekening heeft geblokkeerd kan met de verklaring van erfrecht de rekening weer worden gedeblokkeerd. Notariskantoor Kroezen is een betrouwbare partner voor notariële zaken die komen kijken bij het ontvangen van een erfenis.

Een nalatenschap aanvaarden

Een erfgenaam die een nalatenschap zuiver aanvaardt, krijgt alle bezittingen en schulden van de erflater. Voor schulden is de erfgenaam met zijn privévermogen aansprakelijk als deze schulden niet uit de bezittingen van de nalatenschap kunnen worden voldaan. Gedeeltelijke aanvaarding van de nalatenschap (wel de bezittingen maar niet de schulden) is niet mogelijk. Vergeet niet dat wanneer u een nalatenschap aanvaardt, u ook nog erfbelasting moet betalen.

Een erfgenaam kan ook beneficiair aanvaarden. Dat houdt in dat de erfgenaam de nalatenschap alleen accepteert voor zover die positief is. Met de bezittingen van de nalatenschap moeten eerst zoveel mogelijk de schuldeisers worden voldaan. Is er geen geld meer in de nalatenschap en blijft een schuld bestaan, dan wordt deze schuld niet verhaald op het vermogen van de erfgenamen. De erfgenaam die beneficiair wil aanvaarden moet zijn keuze laten registreren bij de Rechtbank. De Rechtbank brengt hiervoor Griffierechten in rekening. Vergeet niet dat u over de erfenis ook nog erfbelasting moet betalen.

Wij kunnen u uitgebreid informeren of het in uw situatie verstandig is om een nalatenschap te aanvaarden. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak voordat u uw handtekening zet!

Een nalatenschap verwerpen

Een erfgenaam kan een erfenis ook verwerpen. De erfgenaam wordt dan geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Door verwerping komen echter de kinderen van de erfgenaam die verwerpt in de plaats als erfgenaam.
Willen deze kinderen óók weer verwerpen, dan komen hun kinderen weer in de plaats.

De verwerping kan om financiële redenen worden gedaan. Er zijn bijvoorbeeld erg veel schulden. Maar u kunt een erfenis ook om emotionele redenen verwerpen. Misschien had u een slechte verstandhouding met de overledene en vindt u het moeilijk om na zijn overlijden geconfronteerd te worden met zijn bezittingen en schulden.

Laat u dus goed informeren voordat u een nalatenschap verwerpt. Erfenissen met schulden komen de laatste jaren namelijk steeds meer voor. Soms is beneficiair aanvaarden een alternatief. Een erfgenaam die een erfenis verwerpt moet zijn keuze laten registeren bij de Rechtbank. De Rechtbank brengt hiervoor Griffierechten in rekening.

Met recht vertrouwd.

BROCHURE:

Een erfenis, wat nu?

Klik op de folder en lees de online, doorbladerbare brochure.
Wilt u hem liever downloaden?
Klik dan op ‘Download PDF’

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.