Een testament opstellen

Een testament opstellen?

Als u overlijdt is er een nalatenschap van bezittingen en schulden. Die nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. Als u geen testament heeft opgesteld, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt en u wilt alles nalaten aan uw partner en uw kinderen dan is een testament in principe niet nodig. Wil u echter de wettelijke verdeling van de nalatenschap aanpassen? Dan zult u dit wel moeten vastleggen in een testament.

 Als u wilt dat de aangetrouwde kant geen recht heeft op uw erfenis of als u regels wilt opnemen om (erf)belasting te besparen is het nodig een testament (inclusief uitsluitingsclausule) op te stellen. Denkt u daarnaast eens na over wat er in de toekomst kan gebeuren. Stel dat u of uw partner hertrouwt, behoudt u dan het recht op elkaars erfenis? Zijn er stiefkinderen aan wie u iets wilt nalaten? Ook dan is het goed om een testament op te stellen. Een bestaand testament kan te allen tijde aangepast worden op uw levenssituatie.

Een testament opstellen? Notariskantoor Kroezen zorgt er voor dat uw wensen officieel worden vastgelegd en geregistreerd worden bij het Centraal Testamentenregister (CTR).

Benoemen erfgenamen

Heeft u geen testament opgesteld, dan geldt het wettelijk erfrecht. Het wettelijk erfrecht kent 4 groepen erfgenamen:
1. Echtgenoot en kind(eren)
2. Ouder(s), broer(s), zus(sen)
3. Grootouder(s)
4. Overgrootouders
In iedere groep vindt onbeperkt plaatsvervulling plaats zodat indien iemand vóór de erflater is overleden, diens kinderen zijn plaats vervullen.

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner niet automatisch uw erfgenaam. Wilt u hem/haar toch als  erfgenaam benoemen? Leg dit dan vast in een testament. Komt u of uw partner uit het buitenland, heeft één van u een eigen bedrijf, zijn er familieproblemen, bent u hertrouwd of heeft u stiefkinderen? Dan is het goed om stil te staan bij wie u als erfgenaam wilt benoemen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan geven we u graag advies. U kunt bij ons met vertrouwen een testament laten opstellen dat helemaal past bij uw situatie.

De wettelijke verdeling

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Heeft u kinderen? En laat u geen testament opmaken? Dan geldt de wettelijke verdeling. Bij de wettelijke verdeling krijgt uw partner de hele nalatenschap. Uw partner kan daardoor ongestoord verder leven en komt niet in de financiële problemen omdat de kinderen hun erfdeel pas krijgen na het overlijden van uw partner.

Kunt u zich prima vinden in de wettelijke verdeling, maar wilt u wel enkele punten aanpassen? Dan kunt u dat vastleggen in een testament. Bijvoorbeeld wanneer u uw stiefkinderen tot erfgenaam wilt benoemen of de wilsrechten van uw kind(eren) wilt uitbreiden of beperken.

Wilt u bepalen wie bijvoorbeeld die mooie kast krijgt? Of wilt u iemand als dank een geldbedrag nalaten? Dan kunt u dat vastleggen met een legaat. Dit wordt dan in uw testament opgenomen.

Heeft u vragen of kunnen wij u helpen? Dan staan we graag voor u klaar!

Iemand onterven

Het is mogelijk om een echtgenoot of kind(eren) in een testament te onterven. In het nieuwe erfrecht zijn de gevolgen van onterving van de echtgenoot verzacht. Hij/zij kan namelijk aanspraak maken op een ‘passend verzorgingsniveau’. Hij/zij mag dan bijvoorbeeld in de woning blijven wonen, ook al is hij/zij onterfd. U moet er ook rekening mee houden dat uw (klein)kind(eren) altijd recht houden op een ‘legitieme’ (=minimaal erfdeel). Ook als u ze onterft. Dit minimaal erfdeel is de helft van het normale erfdeel.

Bent u van plan om iemand te onterven? Bijvoorbeeld omdat er een familieruzie is of u de hoogte van de erfbelasting wilt beperken? Dan is het verstandig om hier eerst advies over in te winnen!

Notariskantoor Kroezen geeft u graag advies over wat verstandig is om te doen in uw situatie.

Met recht vertrouwd.

BROCHURE:

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

Klik op de folder en lees de online, doorbladerbare brochure.
Wilt u hem liever downloaden?
Klik dan op ‘Download PDF’

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.