Legalisatie regelen

Legalisatie regelen?

Door notarissen en instanties wordt vaak gevraagd om uw handtekening onder een document te laten legaliseren. Hiermee weten we namelijk zeker dat u degene bent die het stuk heeft ondertekend.

Waarom?

Het is belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u zélf het document (volmacht/verklaring) hebt ondertekend en niet iemand anders. Daarom wordt de handtekening op de volmacht/verklaring gelegaliseerd. Legalisatie betekent dat de notaris vaststelt dat u inderdaad zélf de volmacht/verklaring hebt ondertekend. Op deze wijze kan achteraf geen onduidelijkheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening en wordt de kans op misbruik sterk beperkt.

 

Waar?

U kunt voor een legalisatie terecht bij Notariskantoor Kroezen. Iedere notaris in Nederland is bevoegd uw handtekening te legaliseren. De notaris die uw handtekening legaliseert kan hiervoor kosten in rekening brengen.

 

Hoe?

U ondertekent de volmacht/verklaring pas op ons notariskantoor. Het is raadzaam om eerst telefonisch contact met ons op te nemen om te vragen op welk moment u op kantoor kunt komen.

U moet bij uw bezoek de volgende zaken meenemen:

  • de brief die u van ons kantoor of een ander notariskantoor hebt ontvangen
  • de volmacht/verklaring die u moet ondertekenen
  • een geldig legitimatiebewijs (een paspoort, een identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs of een vreemdelingendocument).

U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris of één van de medewerkers en u toont daarbij uw legitimatiebewijs. De notaris legaliseert vervolgens uw handtekening door te verklaren dat u de handtekening in het bijzijn van de notaris of medewerker hebt gezet.

 

Kosten handtekening legaliseren

Indien u een volmacht hebt ontvangen van ons kantoor en u laat deze bij ons legaliseren dan is het gratis.

Voor het legaliseren van andere stukken (een volmacht/verklaring van een ander notariskantoor) rekenen wij € 50,00 (inclusief BTW) per handtekening.

Voor het maken van vergeleken afschriften/gewaarmerkte kopieën van documenten (paspoorten, diploma’s of anderszins) rekenen wij € 50,00 per document (inclusief BTW). 

Apostille

In het internationale rechtsverkeer wordt vaak om een apostille gevraagd. De apostille is een verklaring van de rechtbank dat de handtekening van de notaris echt is. Dit biedt zekerheid voor buitenlandse bedrijven en instanties. De apostillestempel wordt geplaatst (op eigen verzoek of op ons verzoek) door de Rechtbank Overijssel in Almelo. Voor het afgeven van de apostille rekent de rechtbank griffierechten. Soms kan het zijn dat de door u ondertekende en gelegaliseerde volmacht nog door de rechtbank van een Apostille moet worden voorzien.

Met recht vertrouwd.

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.