Ondernemen

Ondernemen

Voordat u met uw eigen onderneming gaat starten, is het van belang goed te bekijken in welke rechtsvorm u de onderneming gaat uitoefenen.

 Een onderneming is een (rechts)persoon die voor eigen rekening en verantwoording een onderneming uitoefent. Of een ondernemer aansprakelijk is met zijn privacy-vermogen voor de schulden van de onderneming, hangt voor een belangrijk deel af van de rechtsvorm van de onderneming. Het maken van de goede keuze gebeurt in de regel onder begeleiding van de notaris en de accountant en/of fiscalist.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: zonder rechtspersoonlijkheid en met rechtspersoonlijkheid.

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid:

  • eenmanszaak
  • maatschap
  • vennootschap onder firma (V.O.F.)
  • commanditaire vennootschap (C.V.)

Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid:

  • besloten vennootschap (B.V.)
  • naamloze vennootschap (N.V.).

Naast een gedegen advies over welke rechtsvorm bij uw onderneming past, kunnen wij u van dienst zijn bij notariële zaken omtrent het starten van uw onderneming, het wijzigen van statuten en/of het beëindigen van uw onderneming. Bel ons gerust voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek!

Een onderneming starten

Kiest u voor een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, dan betekent dit dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan is ook uw partner privé aansprakelijk. Als u een onderneming gaat starten, adviseren wij u om duidelijke afspraken over privé-aansprakelijkheid van uw partner vast te leggen in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of in een samenlevingscontract. Zo komen u en uw partner later niet voor (fiscale) verrassingen te staan.
ondernemingStartenKiest u voor een onderneming met rechtspersoonlijkheid, dan zijn uw privé en zakelijk vermogen gescheiden. Bij het oprichten van een B.V. bent u verplicht om statuten op te stellen, deze vast te leggen in een notariële oprichtingsakte en de B.V. in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. In de statuten staan o.a. regels over het bedrag waarvoor de B.V. aandelen kan uitgeven, benoeming van bestuurders en commissarissen, bevoegdheden en vergaderingen van organen en overdracht van aandelen. Wij helpen u graag bij het opstellen van de statuten.

Gaat u binnenkort een onderneming starten? Dan adviseren wij u graag over alles wat hierbij komt kijken.

De statuten wijzigen

Een onderneming kan groeien of veranderen. Hierdoor kunnen verschillende situaties ontstaan waarin het noodzakelijk is om de bestaande statuten te wijzigen. Bijvoorbeeld bij een naamsverandering, aangepast doel van uw onderneming, bedrijfsopvolging of een overname. Ook bij overdracht van aandelen dienen de statuten soms aangepast te worden.

Wanneer u de statuten van uw B.V. wilt wijzigen, bekijken we samen met u welke statutenwijziging noodzakelijk is, voorzien wij u van advies en stellen wij de noodzakelijke stukken hiervoor op.

Heeft u specifieke vragen over het wijzigen van de statuten? Bel ons dan voor meer informatie of maak een vrijblijvende afspraak ter oriëntatie.

Een onderneming beëindigen

Uw bedrijf is gestart en de zaken lopen goed. Toch kan er onverhoopt iets gebeuren waardoor u uw onderneming wilt of moet beëindigen. Bijvoorbeeld wanneer u geestelijk niet meer in staat bent uw bedrijf te leiden of wanneer u komt te overlijden. Ook kan een faillissement de oorzaak zijn van een noodgedwongen beëindiging. Heeft u er dan ook aan gedacht wat de gevolgen kunnen zijn? Niet alleen voor u zelf, maar ook voor uw familie, relaties en personeel?

Voorkom problemen in deze situatie door vooraf goed na te denken over een aantal belangrijke zaken. Is er een opvolger? Naar wie gaan uw aandelen? Wat gebeurt er richting de fiscus? Is er een goede financiële regeling voor uw nabestaanden? In het op- en uitbouwen van uw bedrijf zit jaren werk en visie. Voorkom daarom dat uw bedrijf bij calamiteiten ophoudt te bestaan. Met een ondernemerstestament regelt u de continuïteit van uw onderneming zonder dat de belangen van uw erfgenamen worden vergeten.

Notariskantoor Kroezen helpt u graag bij het opstellen van uw ondernemerstestament en bij de notariële zaken als het gaat om een overname of opheffing van uw bedrijf.

Met recht vertrouwd.

MEER WETEN?

Op de website van de KNB vind je meer juridische informatie over ondernemen.

Klik hier voor een bezoek.

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.