Een schenking doen of krijgen

Een schenking doen of krijgen

Wat is er nu leuker dan een schenking te doen of te krijgen?

Er zijn verschillende redenen om te schenken. Bijvoorbeeld als u iemand tijdens uw leven wilt bevoordelen in plaats van pas bij uw overlijden. Ook belastingbesparing kan een reden zijn om te schenken. De tarieven voor de erf- en schenkbelasting treft u aan op de PDF-brochure.

Een schenking kan op verschillende manieren worden gedaan: in geld, goederen, op papier of periodiek. De wet stelt geen eisen aan het schenken van geld of goederen. Aan het schenken op papier of periodiek stelt de wet wel eisen. Als je afspraken maakt over de schenking, bijvoorbeeld dat de aangetrouwde kant geen recht heeft op de schenking, is het van belang de schenking vast te leggen in een notariële akte.

Ons kantoor is uitstekend op de hoogte van alle (fiscale) regels en helpt u graag bij het adviseren over uw schenking.

Opstellen notariële schenkingsakte

Als schenker kunt u in de akte van schenking bepalen dat de schenking eigendom blijft van de begiftigde. Bij een scheiding heeft de partner van de begiftigde dan geen recht op de helft van de schenking. Ook kunt u vastleggen dat bij overlijden van de begiftigde de schenking kan worden herroepen.
Als u een geldbedrag wilt schenken, maar niet daadwerkelijk het bedrag wilt betalen, dan kunt u een zogenaamde papieren schenking doen. U houdt het geschonken bedrag in uw portemonnee, maar maakt wel gebruik van de vrijstellingen van de schenkbelasting. Hieraan stelt de Belastingdienst wel meerdere eisen, waaronder het betalen van 6% rente per jaar en het vastleggen van deze schenking in een notariële akte. Als u een goed doel wilt steunen, kunt u door middel van een lijfrenteschenking zelf inkomstenbelasting besparen. Ook hiervoor geldt dat de schenking dan in een notariële akte moet worden opgenomen. Notariskantoor Kroezen kan u uitgebreid informeren over de mogelijkheden en u helpen bij het opstellen van de notariële schenkingsakte.

Met recht vertrouwd.

ERF- EN SCHENK BELASTING

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting & schenkbelasting 2024.

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.