Kinderen krijgen of adopteren

Kinderen krijgen of adopteren

Voor elkaar heeft u alles goed geregeld. Maar heeft u voor uw kinderen óók alles goed geregeld?

Heeft u beide het ouderlijk gezag over uw kinderen? Wie zorgt voor uw kinderen als u komt te overlijden? Heeft u óók geregeld wie het vermogen van uw kinderen beheert als u er niet meer bent? Kinderen staan van hun geboorte tot hun 18e jaar onder ‘gezag’ van hun ouders. Vanaf hun 18e jaar zijn kinderen meerderjarig en kunnen ze zelf (rechts)handelingen verrichten.

Het is belangrijk om bij dit soort zaken stil te staan. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Ouderlijk gezag

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u beide automatisch het ouderlijk gezag over de kind(eren) die u krijgt of adopteert. Ook als de vader niet de biologische vader is van het kind. Woont u ‘gewoon’ samen, dan krijgt alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag over uw kind(eren). Op voorwaarde dat zij meerderjarig is en niet onder curatele staat of een geestelijke stoornis heeft.

De vader krijgt bij ‘gewoon’ samenwonen alleen het ouderlijk gezag als hij bij de rechtbank een verzoek hiervoor indient. Hier aan voorafgaand zal hij eerst het kind officieel moeten erkennen. Dat kan door middel van het ondertekenen van een akte van erkenning die u bij uw gemeente kunt opvragen. Bij een scheiding tussen de ouders blijven de ouders gezamenlijk het gezag houden over hun kinderen.

familie_02Wanneer 2 vrouwen of 2 mannen samen een kind krijgen of adopteren, gelden specifieke regels met betrekking tot het ouderlijk gezag. Als u minderjarig bent bij de geboorte van uw kind ook. Dan benoemt de rechter namelijk een voogd. Wilt u zelf bepalen wie uw kind gaat verzorgen en opvoeden wanneer u minderjarig bent of beide komt te overlijden als uw kind(eren) nog minderjarig zijn? Dan adviseren wij u om de voogdij vast te leggen in een testament.

Voogdij

Wilt u iemand aanwijzen die uw minderjarige kinderen na uw overlijden gaat verzorgen en opvoeden? Dan is het goed vooraf over een aantal zaken na te denken en het daarna goed te regelen. Zolang een kind minderjarig is, heeft u als ouders het (ouderlijk) gezag. Dat betekent dat u beiden het recht en de plicht heeft om uw kind te verzorgen en op te voeden. Naast het zorgen voor de alledaagse levensbehoeften van uw kind (eten, drinken, kleding en woonruimte) gaat het ook om het nemen van beslissingen. Denk aan medische behandelingen of het aanhangen van een geloof. Ook het beheren van de financiën van uw kind valt onder het gezag. Als deze taken en bevoegdheden door één of twee personen worden uitgevoerd die geen ouder van het kind zijn, noemen we dit voogdij. In uw testament kunt u één of meerdere voogden benoemen. Zonder voogdijbepaling bepaalt de rechter wie de voogdij krijgt over uw kinderen. Meestal is dat een familielid. Maar als de familie er niet uit komt of er is geen familie meer, dan wordt een voogdijinstelling aangewezen.
kinderen_01Voordat u op zoek gaat naar een voogd is het belangrijk om na te gaan wat u essentieel vindt in de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld: waar gaan uw kinderen wonen, bij de voogd of iemand anders? Wilt u dat uw kinderen religieus worden opgevoed en wat houdt dat in? Maar ook zaken als schoolkeuze, sporten, muziekles. Kortom, alles wat u als ouders in de opvoeding belangrijk vindt kunt u bespreken met de eventuele voogd en vastleggen in uw testament. Wij geven u graag advies bij het opstellen van uw testament.

Bewind

De bewindvoerder beheert het vermogen dat uw kinderen erven. Hij mag dit gebruiken voor hun opvoeding en verzorging. Vanaf het achttiende jaar krijgen uw kinderen zelf de beschikking over wat zij erven. Daarom is het goed om naast het regelen van voogdij ook over bewind na te denken.
verkopen_01Een bewindvoerder houdt een oogje in het zeil tot uw kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. U kunt zelf aangeven tot welke leeftijd dit wenselijk is, bijvoorbeeld tot 23 jaar. Die bewindvoerder kan ook de voogd zijn. De financiële afspraken kunnen dan doorlopen. Voordeel is verder dat diegene al een band met uw kind heeft opgebouwd. In uw testament kunt u één of meerdere bewindvoerders benoemen. Wij helpen u graag bij het opstellen van uw testament.

Met recht vertrouwd.

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.