Een levenstestament maken

Een levenstestament maken?

Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid of niet in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kunt  u één of meerdere personen die u vertrouwt de bevoegdheid geven uw zaken te regelen. Meestal zijn de partner en als deze er niet meer is of zelf ook niet meer kan, de kinderen de gevolmachtigden.

 U kunt dit vastleggen in een levenstestament. Als u geen levenstestament heeft gemaakt, zal de rechter een beslissing nemen en een bewindvoerder of curator en/of mentor benoemen. Maar de rechter beslist niet altijd zoals u zelf zou hebben gedaan!

Notariskantoor Kroezen adviseert u graag over de mogelijkheden voor het maken van een levenstestament.

Administratieve zaken

U kunt iemand een volmacht geven om namens u zaken te regelen. Hieronder vallen het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van uw bezittingen en het doen van belastingaangiften. Als u wilt dat de gevolmachtigde ook schenkingen mag doen kunnen wij vastleggen wanneer en aan wie die schenkingen moeten worden gedaan en voor welke bedragen.
NuEnLaterAls u een onderneming heeft of aandeelhouder/bestuurder bent in een BV moet er een oplossing worden gevonden voor het geval u tijdelijk of langere tijd niet betrokken kan zijn bij de onderneming. In het levenstestament kunt u iemand benoemen die tijdens die periode namens u optreedt.

Wij helpen u graag bij het maken van een levenstestament.

Persoonlijke belangen

Wie behartigt uw persoonlijke belangen? Wie neemt de beslissing over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als u dat zelf niet kunt? U kunt hiervoor iemand aanwijzen in uw levenstestament. Deze persoon belangkan ook regelen dat als u wordt opgenomen in een zorginstelling, uw woning wordt verkocht of dat de huisdieren nieuw onderdak krijgen. Meestal worden de partner of de kinderen officieel aangewezen als gevolmachtigde in deze situatie.

Wilt u meer informatie of hulp bij het opstellen van een levenstestament? Wij staan graag voor u klaar!

Medische wensen

Het is mogelijk dat u bepaalde wensen heeft met betrekking tot medische behandelingen. Zo kunt u als wens hebben dat artsen er alles aan moeten doen om u in leven te houden als u erg ziek bent. Of u wilt juist dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als u ernstig ziek of aan het dementeren bent. Als u zelf niet meer in staat bent om uw wil te uiten en overleg met de arts te plegen, is het belangrijk dat een ander dit voor u kan doen. Hiervoor kan u in uw levenstestament een gevolmachtigde benoemen. Deze persoon kan als u daartoe zelf niet meer in staat bent namens u handelen en overleg met de behandelend arts hebben over de medische behandeling.
MedischeWensenZorg dat u uw levenstestament op tijd geregeld heeft, voordat er een situatie ontstaat waarbij u hiertoe niet meer in staat bent. Een informatief gesprek van een half uur is bij ons altijd gratis. Neem nu contact op voor het maken van een afspraak!

Met recht vertrouwd.

Video:

Levenstestament

Brochure:

Wie geeft u het vertrouwen?

Klik op de folder en lees de online, doorbladerbare brochure.
Wilt u hem liever downloaden?
Klik dan op ‘Download PDF’

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.