Het kadaster

Het Kadaster

Het Kadaster heeft als wettelijke taak een aantal registraties te beheren. Hieronder vallen onder meer de registraties van woningen en hypotheken.

De notaris informeert bij het Kadaster of de verkoper van een woning wel de eigenaar van de woning is en of er een recht van hypotheek op de woning is gevestigd. Bij verkoop van de woning moet de verkoper namelijk de geldlening aan de bank aflossen. De notaris zal dan de bank vragen hoe groot de hypotheekschuld van de verkoper is.

Na de ondertekening van de akte van levering door de verkoper, de koper en de notaris zal deze akte door de notaris bij het Kadaster worden ingeschreven om de woning op naam van de koper te laten zetten.

Indien er een recht van hypotheek is gevestigd zal de notaris ook de hypotheekakte bij het Kadaster laten inschrijven om er voor te zorgen dat de bank bij het niet nakomen van de verplichtingen door de hypotheekgever, de woning in het openbaar kan verkopen (veilen).

Kadasterkosten

Het Kadaster brengt de kosten voor de inschrijving van de akten in rekening bij de notaris. De notaris zal deze kosten weer in rekening brengen bij de koper.

Als een woning wordt verkocht waarop een recht van hypotheek is gevestigd zal de notaris na de ondertekening van de akte van levering de schuld die de verkoper heeft aan de bank terugbetalen aan de bank.

Na ontvangst van de schuld heeft de bank niets meer van de verkoper te vorderen en heeft de bank het hypotheekrecht niet meer nodig. De bank zal dan royement verlenen aan de verkoper en de notaris vragen om het hypotheekrecht te verwijderen (royeren) bij het Kadaster. De notaris maakt hiervoor een royementsakte die wordt ingeschreven bij het Kadaster. Het Kadaster brengt de kosten voor de inschrijving van de royementsakte in rekening bij de notaris. De notaris zal deze kosten weer in rekening brengen bij de verkoper. Dit is dus niet begrepen onder ‘kosten koper’ omdat deze kosten te maken hebben met de geldlening van de verkoper bij de bank.

Met recht vertrouwd.

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Het kadaster

Klik op onderstaande button voor meer informatie over het Kadaster.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.