Uw relatie beëindigen

Uit elkaar?

Wanneer u beslist om uit elkaar te gaan, roept dat niet alleen emotionele maar ook zakelijke vragen op. Vragen zoals ‘wat regelen we voor de kinderen?’, ‘kan ik in het huis blijven wonen?’, ‘hoe zit het met ons pensioen?’. Er komt vaak meer bij kijken dan u in eerste instantie denkt.

Wij kunnen u uitstekend helpen om alles in goede banen te leiden en zorgen er ook voor dat nieuwe afspraken voor de toekomst goed worden vastgelegd.

Hulp nodig bij het vastleggen van afspraken rondom uw scheiding? Wij staan altijd voor u klaar!

Contracten ontbinden

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u beide automatisch het ouderlijk gezag over de kind(eren) die u krijgt of adopteert. Ook als de vader niet de biologische vader is van het kind. Woont u ‘gewoon’ samen, dan krijgt alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag over uw kind(eren). Op voorwaarde dat zij meerderjarig is en niet onder curatele staat of een geestelijke stoornis heeft.

De vader krijgt bij ‘gewoon’ samenwonen alleen het ouderlijk gezag als hij bij de rechtbank een verzoek hiervoor indient. Hier aan voorafgaand zal hij eerst het kind officieel moeten erkennen. Dat kan door middel van het ondertekenen van een akte van erkenning die u bij uw gemeente kunt opvragen. Bij een scheiding tussen de ouders blijven de ouders gezamenlijk het gezag houden over hun kinderen.

familie_02Wanneer 2 vrouwen of 2 mannen samen een kind krijgen of adopteren, gelden specifieke regels met betrekking tot het ouderlijk gezag. Als u minderjarig bent bij de geboorte van uw kind ook. Dan benoemt de rechter namelijk een voogd. Wilt u zelf bepalen wie uw kind gaat verzorgen en opvoeden wanneer u minderjarig bent of beide komt te overlijden als uw kind(eren) nog minderjarig zijn? Dan adviseren wij u om de voogdij vast te leggen in een testament.

Huis en hypotheek bij scheiding

Heeft u al nagedacht over wat u met uw huis wilt doen na het verbreken van uw relatie? Als het huis overwaarde heeft (de hypothecaire lening is lager dan de waarde van het huis) moet de partner die in het huis blijft wonen de andere partner ‘uitkopen’.
scheidingBelangrijk is dat de hypotheek niet meer op naam blijft staan van de ex-partner die de woning verlaat. Dit kunnen wij voor u regelen door bij de bank te vragen de ex-partner uit de aansprakelijkheid te laten ontslaan. De bank beoordeelt dit aan de hand van de inkomens- en vermogenspositie en andere gegevens van de partner die in het huis blijft wonen.

Blijft u of uw partner in het huis wonen na de scheiding? Dan zorgen wij ervoor dat alle afspraken hieromtrent goed vastgelegd worden.Wilt u liever uw huis verkopen? Dan helpen wij u graag bij de officiële overdracht.

Overige zaken

Er komt van alles op u af wanneer u uw relatie beëindigt. Wij kunnen u daarbij uitstekend adviseren.
Mogelijk moet bij de uitbetaling van de overwaarde van het huis nog een verrekening plaatsvinden van ‘eigen geld’ dat door één van beiden in de woning is gestoken. Of moet er ten aanzien van het pensioen, levensverzekering en/of spaarpolis ook een aantal zaken worden geregeld. Ook kan het zijn dat het testament in verband met de veranderde situatie (bijvoorbeeld als er een nieuwe partner is) moet worden gewijzigd.

Met recht vertrouwd.

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.