Controle werkzaamheden

Controlewerkzaamheden

De notaris zorgt voor zekerheid in het rechtsverkeer. Daarom moeten wij bij iedere zaak de onderstaande controles uitvoeren. Dit zal ook gebeuren als u al cliënt bij ons kantoor bent. Deze controles gelden voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

Basisregistratie personen

De notaris zal van natuurlijke personen de gegevens ophalen uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Notariskantoor Kroezen heeft een rechtstreekse koppeling met de Basisadministratie Personen.

De gegevens die worden opgehaald zijn onder andere: BSN-nummer, naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, huidig huwelijk/geregistreerd partnerschap, voorgaande huwelijken/geregistreerd partnerschappen, reden van ontbinding van het huwelijk/geregistreerd partnerschap, huidig adres en vorige adressen, gegevens van kinderen.

 

Kamer van koophandel

De notaris zal van rechtspersonen de gegevens ophalen bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Notariskantoor Kroezen heeft een rechtstreekse koppeling met de Kamer van Koophandel.

De gegevens die worden opgehaald zijn onder andere: BSN-nummer, statutaire naam, vestigingsplaats, feitelijk adres, doelomschrijving, gegevens bestuurder(s), gegevens enig aandeelhouder.

 

Curateleregister

De notaris zal van natuurlijke personen de gegevens controleren bij het Curateleregister.

Notariskantoor Kroezen heeft een rechtstreekse koppeling met het Curateleregister.

Bij deze controle wordt bekeken of een natuurlijk persoon door de rechter onder curatele is geplaatst en dus niet meer bevoegd is om zelf stukken te ondertekenen. Tevens wordt vermeld wie de curator is.

 

Faillissementsregister

De notaris zal van natuurlijke personen en rechtspersonen de gegevens controleren bij het Faillissementsregister.

Notariskantoor Kroezen heeft een rechtstreekse koppeling met het Faillissementsregister.

Bij deze controle wordt bekeken of een natuurlijk persoon of een rechtspersoon door de rechter failliet is verklaard en dus niet meer bevoegd is om zelf stukken te ondertekenen.

Tevens wordt vermeld wie de curator en rechter-commissaris is.

 

Verificatie Informatie Systeem

De notaris zal van natuurlijke personen de gegevens van het identiteitsbewijs controleren bij het Verificatie Informatie Systeem.

Notariskantoor Kroezen heeft een rechtstreekse koppeling met het Verificatie Informatie Systeem (VIS).

Bij deze controle worden de gegevens (nummer) van het identiteitsbewijs ingegeven en komt er een melding of het identiteitsbewijs als vermist staat vermeld.

Op deze wijze kan worden vastgesteld of een identiteitsbewijs is gestolen.

 

Kadaster

De notaris zal van iedere onroerende zaak de gegevens controleren bij het Kadaster.

Notariskantoor Kroezen heeft een rechtstreekse koppeling met het Kadaster.

Bij deze controle wordt gecontroleerd op welke naam de onroerende zaak staat en of er hypotheken of beslagen op de onroerende zaak zitten.

Dit wordt ook wel de “kadastrale recherche” genoemd.

 

Centraal Testamenten Register

De notaris zal van een overleden persoon de gegevens controleren bij het Centraal Testamenten Register (CTR).

Notariskantoor Kroezen heeft een rechtstreekse koppeling met het Centraal Testamenten Register.

Bij deze controle worden de gegevens van de overleden persoon ingegeven en kan worden gecontroleerd of de overleden persoon een testament heeft gemaakt en als er meerdere testamenten zijn gemaakt wat het geldig testament is.

 

Centraal Levens Testamenten Register

De notaris zal van iedere persoon desgewenst de gegevens kunnen controleren bij het Centraal Levens Testamenten Register (CLTR).

Notariskantoor Kroezen heeft een rechtstreekse koppeling met het Centraal Levens Testamenten Register.

Bij deze controle worden de gegevens van de persoon ingegeven en kan worden gecontroleerd of de persoon een levenstestament of volmacht-voor-nu-en-later heeft gemaakt.

Dit kan van belang zijn voor het verrichten van zowel zakelijke- en financiële handelingen als medische handelingen.

Met recht vertrouwd.

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek?

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.