Een testament opstellen?

Een testament opstellen?

door | mei 2023

Als u overlijdt dan is er een nalatenschap van bezittingen en schulden. Deze nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. Als u geen testament heeft opgesteld dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. In een testament kunt u echter zelf regelen aan wie u uw erfenis wilt nalaten.

Wettelijk erfrecht
Als er geen testament is opgesteld, dan geldt dus het wettelijk erfrecht. Dit erfrecht kent 4 groepen erfgenamen:

  1. Echtgenoot en kind
  2. Ouder, broer en zus
  3. Grootouder
  4. Overgrootouder

Overlijdt iemand vóór de erflater, dan zullen zijn of haar kinderen die plaats vervullen.

De wettelijke verdeling
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap én heeft u kinderen? Dan geldt de wettelijke verdeling. Bij deze verdeling krijgt uw partner uw hele nalatenschap. Hij/zij kan ongestoord verder leven en komt niet in financiële problemen. Uw kinderen krijgen hun erfdeel namelijk pas na het verlijden van uw partner. Wilt u dit anders verdeeld zien, dan moet u een testament opstellen!

Nut van een testament
Indien u niet getrouwd bent dan is uw partner niet automatisch uw erfgenaam. Wilt u hem/haar toch als erfgenaam benoemen? Dan legt u dit vast in een testament.
Bent u wel getrouwd en wilt u eerst alles nalaten aan uw partner en vervolgens aan uw kinderen dan is een testament niet nodig.
Wilt u echter de verdeling van de nalatenschap anders regelen? Dan legt u dit eveneens vast in een testament. Een aanpassing kan o.a. verstandig zijn voor de eigen bijdrage voor het verzorgingstehuis en de te betalen erfbelasting.

Daarnaast is het verstandig om na te denken over wat er in de toekomst kan gebeuren. Stel dat u of uw partner hertrouwt, behoudt u dan het recht op elkaars erfenis? Zijn er stiefkinderen aan wie u iets wilt nalaten? Of wilt u vaststellen wie die mooie kast krijgt? Ook dit soort details legt u vast in een testament. Overigens kunt u een bestaand testament te allen tijde aanpassen op uw huidige levenssituatie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wij geven u graag advies!
Bij ons stelt u met vertrouwen een testament op, geheel passend bij uw situatie.

Met recht vertrouwd.

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.