Kun je een kind onterven?

Kun je een kind onterven?

door | mei 2018

Soms maak je in het notariaat bijzondere momenten mee. Enkele weken geleden kwam een man – laten we hem Albert Pieters noemen – ons kantoor binnen. Zijn vader was overleden en hij had gehoord dat hij was onterfd. “Nu krijg ik niets!”, was het enige wat hij kon uit- brengen. Nadat ik hem een kop koffie had aangeboden en hij wat tot rust was gekomen heb ik uitgelegd dat hij recht had op zijn legitieme portie.

Minimum deel erfenis
Het onterven van een kind is mogelijk, maar een kind heeft altijd recht op een minimum deel van de erfenis. Dit wordt de legitieme portie genoemd.

De legitieme portie
Er was al jaren geen contact meer tussen de heer Pieters en zijn vader. Moeder Pieters was al jaren geleden overleden en er was nog één broer, Thomas, waarmee hij ook geen contact had. Vader had bij zijn overlijden een banktegoed, een auto en inboedel. Totale waarde: € 200.000. Er waren geen schulden. Normaal gesproken zouden Albert en Thomas ieder de helft van de € 200.000 hebben geërfd, ieder dus € 100.000. De legitieme portie is de helft van het ‘normale erfdeel’ van een kind. In dit geval een kwart, ofwel € 50.000. Ik heb de heer Pieters verteld dat hij binnen 5 jaar na het overlijden van zijn vader een beroep moet doen op zijn legitieme portie, anders vervalt zijn aanspraak.

Schuldeiser nalatenschap
De legitieme portie ziet alleen op geld en niet op goederen. Albert heeft dus geen recht op de auto of de inboedel, maar deelt wel mee in de waarde hiervan. Albert is ‘schuldeiser’ in de nalatenschap van zijn vader. Thomas heeft – als enig erfgenaam – alle goederen van vader geërfd en is verplicht om de € 50.000 – na verzoek van Albert – aan hem uit te keren.

Verdeling testament
Naast onterven was het voor vader Pieters ook mogelijk om zijn zoon Albert minder dan Thomas te laten erven. Bijvoorbeeld Thomas 75% en Albert 25%. Albert was dan wel erfgenaam en had ook recht op een deel van de goederen, bijvoorbeeld de inboedel. Kortom, er zijn veel mogelijkheden in een testament. Albert Pieters kreeg meer dan hij had verwacht en verliet het kantoor uiteindelijk met een kleine glimlach!

Wilt u meer weten over een erfenis, de legitieme portie of verdeling van een nalentenschap?
Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Met recht vertrouwd.

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.