Wat moet u met een nalatenschap met schulden?

Wat moet u met een nalatenschap met schulden?

door | juni 2017

Vaak krijg ik als notaris mensen op bezoek met de vraag wat ze moeten doen als er een nalatenschap is met schulden. Het zonder meer aanvaarden van een nalatenschap is namelijk niet risicoloos. Daarom is het belangrijk om na te gaan welke risico’s u loopt als u de nalatenschap aanvaardt. Ik leg altijd uit dat er drie mogelijkheden zijn:

zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Zuiver aanvaarden
Bij zuivere aanvaarding treedt u niet alleen in de rechten maar ook in alle verplichtingen van de overledene.Als er in de nalatenschap niet voldoende geld is om eventuele schulden te betalen, moet u die schulden dus zelf betalen.

Zuivere aanvaarding doet u door formeel een verklaring te tekenen bij de notaris. Maar ook feitelijk handelen is voldoende; bijvoorbeeld door schulden te betalen van de overledene of geld in ontvangst te nemen dat voor de overledene bestemd was. Ook moet u voorzichtig zijn met het meenemen van spullen die economische waarde hebben, al is die maar heel klein.

Beneficiair aanvaarden
Om uzelf te beschermen tegen de schulden kunt u de nalatenschap ook beneficiair aanvaarden. U bent dan niet met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene.

Eerst moeten alle schulden van de overledene worden betaald. Indien er vervolgens iets overblijft dan is dat voor de erfgenamen. Als niet alle schulden uit de nalatenschap betaald kunnen worden dan hoeft u die zelf niet te betalen.

Verwerpen
U kunt de nalatenschap ook verwerpen. Als erfgenaam heeft u dan niets meer met de nalatenschap te maken. U erft niets maar bent ook niet aansprakelijk. Het nadeel van verwerpen is dat uw kinderen weer erfgenamen worden en zij ook weer moeten verwerpen.

Advies over een nalatenschap?
Als u als erfgenaam geen volledig beeld heeft van de omvang van de nalatenschap dan is het aan te raden om te kiezen voor beneficiaire aanvaarding. Laat u zich altijd goed voorlichten over de juridische gevolgen. Wij helpen u daar graag bij.

Met recht vertrouwd.

Bel ons voor meer info of voor een afspraak!

Aan een informatief gesprek van een half uur zijn geen kosten verbonden.

Contact gegevens

  Monnikstraat 62, 7571 CW Oldenzaal

   Telefoon: +31 (0)541 - 57 25 25

  Email: info@notariskantoorkroezen.nl

Over ons

Notariskantoor Kroezen in Oldenzaal is een modern, flexibel notariskantoor met als doel een optimale dienstverlening met oog voor de persoonlijke wensen van haar cliënten. Ons enthousiaste team bestaat uit Hans Kroezen (notaris), Susanne Borghuis (toegevoegd-notaris), Pauline Bakker (kandidaat-notaris), alsmede 6 notariële medewerkers. Alle medewerkers hebben een ruime praktijkervaring in het notariaat.